Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus17303 ddp^"
 1. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v SaarGummi Slovakia s.r.o.
  Gajdošová Zuzana ; M  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 75 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance analýza údajov výkon adaptačný program
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67004
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov
  Chovanec Martin ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 101 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources ľudské zdroje adaptačný program strategické plánovanie riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67814
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zlepšenia adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Hmiráková Monika  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  adaptation adaptačný program adaptácia personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66975
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
  Kissová Eva  Šaturová Katarína (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program personnel management adaptation personálny manažment adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58161
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh adaptačného programu novoprijatých pracovníkov v podniku STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
  Prelovská Monika  Arendášová Alexandra (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program novoprijatí pracovníci personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58173
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku LOMBARDINI SLOVAKIA, s.r.o. Martin
  Gallová Nadežda  Bestvinová Viera (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptácia adaptation adaptačný program
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58347
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh adaptačného programu pre novoprijatých zamestnancov v podniku AMYLUM SLOVAKIA s.r.o.
  Hureková Adriana  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptation adaptácia adaptačný program
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58167
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie systému rozmiesťňovania a hodnotenia zamestnancov v podmienkach ML Produktion, s. r. o. Myjava = Proposals for improvement of system for adaptation of new employs and evaluation of employees in company ML Produktion, s. r. o. Myjava : Diplomová práca
  Špániková Martina  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 88 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment personálne činnosti adaptačný program hodnotenie zamestnancov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh spôsobu vyhodnocovania adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v POWER ONE, s.r.o. Dubnica nad Váhom = Suggestion for way of evaluation of new employees adaptation program in Power - One, Ltd. Dubnica nad Váhom : Diplomová práca
  Šipková Miroslava  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 96 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika ľudské zdroje získavanie zamestnancov výber zamestnancov adaptačný program
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov : Diplomová práca
  Bombová Zuzana  Odlerová Eva (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika adaptačný program
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.