Search results

 1. Bezbariérové hygienické miestnosti v bytových domoch
  Peráčková Jana ; V290  Krippelová Zuzana ; V290
  Komplexná obnova bytových domov 2012 : . s.107-110
  bezbariérová architektúra
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Humanizácia architektúry- architektúra bez bariér
  Samová Mária ; A8180 
  Krajina, človek, kultúra : . s.122-124
  humanizácia architektúry bezbariérová architektúra
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article