Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus17410 azn^"
 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR7000
  Kapitoly z historie bydlení

  book

 2. Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Mikušková Dagmar (Editor) ; A1110 Selcová Ľubica (Editor) ; A1110 Tóthová Zuzana (Editor) ; A1110 Alexy Tibor (rec.) Glosová Dagmar (rec.) Poslušná Iva (rec.) Vitková Ľubica (rec.) ; A6160
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013 . - 102 s
  ISBN 978-80-227-3930-6
  bývanie bytové domy budovy obytné
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (20) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5200
  book

  book

 3. Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Tóthová Zuzana (Editor) ; A1110 Vráblová Edita (Editor) ; A1110 Beláček Milan (rec.) Drobniaková Dana (rec.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012 . - 52 s
  ISBN 978-80-227-3657-2
  bytové domy budovy obytné Devínska Nová Ves mestské zásahy
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (12) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  book

  book

 4. Nové technologické systémy v navrhovaní budov I : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác
  Budiaková Mária (Editor) ; A4140 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 101
  ISBN 978-80-227-3383-0
  technológie nové budovy občianske budovy obytné
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (16) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Vízie mesta Liptovský Mikuláš : Zborník z výstavy architektonických štúdií študentov FA STU v Bratislave 2009/2010
  Oravcová Eva (Editor) ; A8180  Nahálka Pavel (Editor) ; A8180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 42
  ISBN 978-80-227-3404-2
  Liptovský Mikuláš architektonické štúdie budovy obytné
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2200
  book

  book

 6. neues bauen am horn : Eine Mustersiedlung in Weimar
  Weimar : Bauhaus-Universität, 2005 . - 143 s
  ISBN 3-86068-246-6
  bauhaus architektúra rakúska budovy obytné budovy zdravotnícke
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR9000
  book

  book

 7. Aktualizácia foriem bývania v transformačnom procese spoločnosti : z odborného seminára, 24.-25.10.2001, Kočovce
  Bratislava : STU, 2002 . - 64 s
  ISBN 80-227-1647-2
  budovy obytné
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3100
  book

  book