Search results

 1. Diferenciácia a hodnotenie vybraných slovenských sídiel - príspevok k definovaniu urbanistických kritérií a podmienok pre udeľovanie štatútu mesta
  Kaliská Dagmar ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.87-125
  urbanizmus sídla klasifikácia a kategorizácia miest
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Nekonvenčné vyjadrenie sídla v kartografických aplikáciách
  Hudecová Ľubica ; V210  Hájek Milan Mitášová Irena
  9. kartografická konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.81-87
  cartography generalizácia generalization kartografia sídla urban unites
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article