Search results

 1. Zákon SNR č.138/1992 o autorizovaných architektoch
  Bratislava : SKA, 1997 . - 32 s
  autorizovaný architekt odborná literatúra architekta
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 1992 . - 43 s
  autorizovaný architekt odborná literatúra architekta
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book