Search results

 1. Vplyv nitrooxidácie na zmáčavosť vybraných druhov adhezív
  Krakovský Filip ; M140 
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.63-66
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (4) - článok
  article

  article

 2. Tavné adhezíva na báze kopolymérov etylénu
  Novák I  Pollák V. Jasenák Jozef ; M390 Florián Š.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.99-101
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Elektricky vodivé kompozitné adhezíva
  Florián Š.  Novák I Pollák V. Jasenák Jozef ; M390
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.15-18
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Využitie adhezív pri lepení automobilov
  Novák Igor  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140
  Ai magazine . Roč. 1, č. 1 (2008), s.52-53
  adhezíva lepenie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Skúmanie vlastností polyuretánových adhezív používaných na výrobu automobilov
  Novák I  Jasenák Jozef ; M140 Pollák V. Florián Š.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.10-12
  adhezíva výroba automobilov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Štúdium tlakovo - citlivých adhezív pri použití špeciálnych plnív
  Florián Š.  Novák I Jasenák Jozef ; M140 Šivová M.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.53-55
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vývoj tavných nanokompozitných adhezív na báze štatistických etylén-vinylacetátových kopolymérov aplikovateľných pri konštruovaní automobilov
  Novák I  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140 Florián Š.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.57-59
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Vývoj adhezív na báze ionomérnych nanokompozitov použiteľných na konštrukciu automobilov
  Novák I  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.10-11
  adhezíva nanokompozity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Využitie adhezív pri výrobe automobilov
  Novák Igor  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140 Galbo Štefan
  Strojárstvo v hospodárstve a priemysle . Roč. V, poveľtržné vydanie (2001), s.28-29
  adhezíva výroba automobilov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 10. Polyuretánové renovačné adhezíva
  Novák Igor  Jasenák Jozef ; M660
  Zváranie 2000 : . s.138-140
  adhezíva lepenie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article