Search results

 1. Prúdenie stlačiteľných tekutín v potrubných systémoch.
  Kabát Juraj ; J  Knížat Branislav (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering natural gas compressibility stlačiteľnosť zemný plyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89781
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh prevádzkového poriadku pre nízkotlakovú plynovú kotolňu a priemyselný plynovod
  Doktor Adam ; M  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety natural gas zemný plyn plynová kotolňa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84755
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Konvenčné a nekonvenčné zdroje energie
  Vozárik Marek ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 77 s
  biogas natural gas bioplyn zemný plyn Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65792
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Zmesi plynov pre pohon spaľovacieho motora
  Mráz Matúš ; J  Polóni Marián (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines natural gas hydrogen alternatívne palivá zemný plyn vodík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59715
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Vplyv ceny zemného plynu na variabilnú zložku tepla [CD-ROM]
  Bilačič Martin ; J  Urban František (xxx) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 59 s
  zemný plyn natural gas
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book