Search results

 1. Expertná analýza zhutňovania slnečnicových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 9 s.
  biomasa biomass
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Expertná analýza zhutňovania kakaových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 14 s.
  biomasa biomass zhutňovanie densification
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Návrh technológie dezintegrácie kakaových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 15 s.
  biomasa biomass
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov : záverečná správa
  Matúš Miloš ; J0070  Šooš Ľubomír (rec.) ; J0070 Kolláth Ľudovít (rec.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014 . - 22 s
  biomasa tuhé biopalivo biomass solid biofuel
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book