Search results

 1. Výskum vplyvu vlhkosti lisovanej biomasy na kvalitu tuhého biopaliva
  Mačayová Dominika ; J  Matúš Miloš (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management quality briquette solid biofuel biomass hustota výlisku kvalita tuhé biopalivo biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83400
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh funkčného modelu elektrárne na báze biomasy
  Ješko Róbert ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 76 . - 75 s
  Electrical Engineering biofuels biogas biomass biopalivá bioplyn elektrická energia tepelná energia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88937
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh modulu na zníženie pasívnych odporov v procese výroby brikiet na ZBL (závitovkový – briketovací – lis )
  Voda Martin ; J  Ondruška Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management biomass briquette compaction screw závitovka zhutňovanie biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84184
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
  Terek Dávid ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering biomass biomass boiler steam turbine kotol na biomasu drevná štiepka biomasa parná turbína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91087
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Analýza energetickej bilancie využitia biomasy
  Brozmanová Slavomíra ; J  Beniak Juraj (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management biomass energy balance wood pellets energetická bilancia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a prípravu teplej vody pre rodinný dom
  Renczés Balázs ; J  Muškát Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering biomass heat pump solar energy slnečná energia tepelné straty budovy biomasa tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84121
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Energetická analýza peletovacích lisov pre zhutňovanie biomasy
  Mikóczi Vojtech ; J  Matúš Miloš (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management pelleting machines biomass biomasa pelety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99684
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Flamíková Dorota ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 76 . - 74 s
  biogas station renewable energy sources biomass výroba elektrickej energie obnoviteľné zdroje energie biomasa Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88924
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Návrh kotolne na biomasu
  Slavkov Peter ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering combustion biomass boiler spaľovanie drevná štiepka kotol biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91097
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Možnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplom
  Maršálek Adam ; V  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  boiler biomass kotol biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103873
  bakalárska práca
  book

  book