Search results

 1. Vyhodnotenie meraní emisií v teplárni Biomasa VSS Košice
  Bezák Rastislav ; J  Kureková Eva (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 648
  emission limits biomass technical solution heating pump ekonomická efektívnosť vykurovanie čerpadlo emisné limity biomasa kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Výskum procesu zhutňovania odpadov z biomasy
  Petruf Adam ; J  Križan Peter (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 885
  pressing pressure briquette density pellet briquette compaction biofuel dendromass biomass lisovací tlak hustota výlisku zhutňovanie biopalivo biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104074
  diplomová práca
  book

  book

 3. Stanovenie ekonomickej efektívnosti materiálového zhodnotenia popola z biomasy
  Kovár Marek ; J  Ondruška Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises compaction biomass zhutňovanie biomasa popol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103892
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Energetické a ekonomické posúdenie rodinného domu s OZE
  Mikolajčíková Katarína ; V  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings renewable energy sources heat pump biomass obnoviteľné zdroje energie solárny kolektor tepelné čerpadlo biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101056
  diplomová práca
  book

  book

 5. Metódy charakterizácie vstupnej biomasy pre výrobu biopalív
  Fraňová Alexandra  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 670 . - 95s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biomass biofuels biopalivá biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79649
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Energetické využitie biomasy
  Sobota Marek  Daruľa Ivan (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 79 . - 64 s
  Elektroenergetika Power Engineering coal biomass pelety uhlie výhrevnosť biomasa obnoviteľný zdroj energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101478
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Zdroj tepla na biomasu pre dom dôchodcov v Stupave
  Kukumberg Tomáš ; V  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heating biomass vykurovanie drevná štiepka biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101440
  diplomová práca
  book

  book

 8. Využitie olejnatých surovín pre výrobu bionafty
  Malovcová Lucia  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biodiesel biomass slnečnicový olej výrobný proces bionafta biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90157
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zásobovanie teplom rodinného domu z obnoviteľných zdrojov energie
  Hrabovský Pavol ; V  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings boiler biomass energy energia biomasa kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93748
  diplomová práca
  book

  book

 10. Zdroj tepla na báze biomasy pre základnú školu v Rožkovanoch
  Ščerba Kamil ; V  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heat biomass biomasa vykurovanie zdroj tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93866
  diplomová práca
  book

  book