Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18118 ddp^"
 1. Horský hotel so zvýšeným nárokom na energetickú úspornosť
  Bosák Lukáš ; V  Palko Milan (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design energy úspornosť hotel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100521
  diplomová práca
  book

  book

 2. Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Poláková Monika ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 60 s
  energy renewable energia Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100908
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh implementácie požiadaviek STN EN ISO 50001:2012 na systém energetického manažérstva v spoločnosti EMERSON a.s.
  Marcinek Ján ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management energy energetické manažérstvo energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99109
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Aplikácia metódy MORT v podmienkach tabuľkového editora LibreOffice Calc
  Steinhübel Samuel ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 65s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety accident conditions energy analysis podmienky otázky riziko bariéry energia analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98712
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Výroba a možnosti využitia vodíkového generátora ako alternatívneho pohonu
  Ondrejička Marián ; M  Fiala Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 76s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety energy hydrogen energie vodík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103269
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zdroj tepla na drevné štiepky pre Základnú školu v Galante
  Brezina Zoltán ; V  Takács Ján (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 16.06.2014 ; 24
  Building Services renewable energy sources energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101889
  diplomová práca
  book

  book

 7. Zásobovanie teplom rodinného domu z obnoviteľných zdrojov energie
  Hrabovský Pavol ; V  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings boiler biomass energy energia biomasa kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93748
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh zdroja elektrickej energie pre ostrovnú prevádzku vybraného objektu
  Puček Peter ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 54 s 4 príl.
  Elektroenergetika Power Engineering power source energy design návrh riadenie energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85567
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Energeticky efektívny stroj na bývanie
  Krajňak Radovan ; A  Špaček Robert (Thesis advisor) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  energy energia Berlín
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94534 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE95B465952BB5C0010144B19651
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre materskú školu
  Trenčanová Romana ; V  Lulkovičová Otília (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services heating energy energia vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95088
  diplomová práca
  book

  book