Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18192 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
  Slováková Diana ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 45s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management optimalization supply inventory management riadenie zásob zásobovanie optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87616
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Evolučné riešenie skladačky Eternity
  Kandráč Ján ; I  Pospíchal Jiří (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 59 s peíl.
  informatika Informatics optimalization genetický algoritmus optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65191
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Analýza a optimalizácia materiálového toku v podniku Kuehne + Nagel s.r.o.
  Droppová Zuzana ; J  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality storage material flow logistics optimalization optimalizácia skladovanie materiálový tok Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74118
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Počítačové modelovanie výrobných strojov a zariadení : Bakalárska práca
  Mihálik Martin  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 52 s., CD-ROM
  počítačové modelovanie optimalizácia optimalization počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57579
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Optimalizácia kinematiky pracovného zariadenia pre vybraný typ pracovného stroja
  Jorík Štefan ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics kinematics optimalization kinematika rýpadlo-nakladač optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73747
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh webovej stránky o spracovanie reči
  Horváth Tomáš ; E  Rozinaj Gregor (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 32 s
  coding kódovanie grafika optimalizácia programming validation optimalization Telekomunikácie spracovanie reči web technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61624
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Modelovanie dynamických procesov pomocou neurónových sietí.
  Soós Dávid ; E010  Kajan Slavomír (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 36 s
  neurónové siete model systému validácia modelu optimalization optimalizácia dynamic system Aplikovaná informatika informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50057
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače
  Skulský Radovan ; I  Bou Ezzeddine Anna (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 75 s príl.
  informatika Informatics optimalization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46568
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Návrh metód pre optimalizáciu štruktúr UNS
  Hruška Miroslav ; I200  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 57 s príl.
  informatika Informatics optimalizácia neurónové siete optimalization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22708
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Optimalizácia materiálového toku vo vybranej časti podniku. (Optimalization of material flow into choices branch business) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Mitošinková Andrea ; J120  Součková Ingrid (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Brstislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 40 s
  materiálový tok optimalizácia material flow optimalization
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.