Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18192 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o., Brezová pod Bradlom
  Slováková Diana ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 45s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management optimalization supply inventory management riadenie zásob zásobovanie optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87616
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Evolučné riešenie skladačky Eternity
  Kandráč Ján ; I  Pospíchal Jiří (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 59 s peíl.
  informatika Informatics optimalization genetický algoritmus optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65191
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Počítačové modelovanie výrobných strojov a zariadení : Bakalárska práca
  Mihálik Martin  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 52 s., CD-ROM
  počítačové modelovanie optimalizácia optimalization počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57579
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Optimalizácia kinematiky pracovného zariadenia pre vybraný typ pracovného stroja
  Jorík Štefan ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics kinematics optimalization kinematika rýpadlo-nakladač optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73747
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza a optimalizácia materiálového toku v podniku Kuehne + Nagel s.r.o.
  Droppová Zuzana ; J  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality storage material flow logistics optimalization optimalizácia skladovanie materiálový tok Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74118
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Modelovanie dynamických procesov pomocou neurónových sietí.
  Soós Dávid ; E010  Kajan Slavomír (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 36 s
  neurónové siete model systému validácia modelu optimalization optimalizácia dynamic system Aplikovaná informatika informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50057
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh webovej stránky o spracovanie reči
  Horváth Tomáš ; E  Rozinaj Gregor (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 32 s
  coding kódovanie grafika optimalizácia programming validation optimalization Telekomunikácie spracovanie reči web technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61624
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Návrh metód pre optimalizáciu štruktúr UNS
  Hruška Miroslav ; I200  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 57 s príl.
  informatika Informatics optimalizácia neurónové siete optimalization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22708
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače
  Skulský Radovan ; I  Bou Ezzeddine Anna (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 75 s príl.
  informatika Informatics optimalization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46568
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Optimalizácia materiálového toku vo vybranej časti podniku. (Optimalization of material flow into choices branch business) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Mitošinková Andrea ; J120  Součková Ingrid (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Brstislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 40 s
  materiálový tok optimalizácia material flow optimalization
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book