Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18313 dbp^"
 1. Návrh metodiky skúšania vybraných technických parametrov nakladačov
  Lencsés Michal ; J  Bukoveczky Juraj (Thesis advisor) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines stand breakout force loader trhacia sila nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94694
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Prevádzka, údržba a diagnostika kĺbových nakladačov
  Polakovič Martin ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management maintenance oil loader diagnostics údržba nakladač diagnostika olej
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84987
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh a konštrukcia prípravkov pre experimentálne zariadenie na overovanie zaťažovania výložníka nakladača LOCUST 903
  Papiernik Matúš ; J  Jaššo Peter (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines stress boom loader prípravok výložník nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84032
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh prídavného pracovného zariadenia – miešačky pre univerzálny pracovný stroj– nakladač do 15 ton
  Seidl Martin ; J  Popelka Jaroslav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69844
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Koncepčný návrh zariadenia pre vytváranie bežeckej stopy k šmykom riadenému pásovému nakladaču Locust
  Oravec Lukáš ; J  Pulkovník Vladimír (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70567
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Posúdenie priečnej stability nakladača HON 200 a návrh riešenia signalizačného a zabezpečovacieho zariadenia
  Rusnák Tomáš ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70562
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Koncepčný návrh vysoko výklopnej lopaty pre HON 200Z
  Genčúr Juraj ; J  Schmidtová Carmen (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader kinematics bucket nakladač kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94751
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh experimentálneho zariadenia na meranie zaťaženia výložníkov čelných nakladačov
  Chovanec Tomáš ; J  Jaššo Peter (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines boom loader pracovné zariadenie nakladač výložník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58924
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Analýza ohrození pri prevádzke mobilných pracovných strojov pre potreby hodnotenia rizika
  Szücs Szabolcs ; J  Schmidtová Carmen (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analysis loader riziko analýza aspektovo-orientovaná nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49374
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh koncepcie kombinovanej lopaty pre nakladač. (Design conception of combined shovel) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Glatz Metod ; J130  Mazurkievič Izidor (xxx) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 53 s
  kombinovaná lopata nakladač rýpadlo-nakladač výklopná časť combined shovel loader backhoe-loader tippler
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book