Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18313 dbp^"
 1. Návrh metodiky skúšania vybraných technických parametrov nakladačov
  Lencsés Michal ; J  Bukoveczky Juraj (Thesis advisor) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines stand breakout force loader trhacia sila nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94694
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Prevádzka, údržba a diagnostika kĺbových nakladačov
  Polakovič Martin ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 17.06.2014 ; 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management maintenance oil loader diagnostics údržba nakladač diagnostika olej
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84987
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh a konštrukcia prípravkov pre experimentálne zariadenie na overovanie zaťažovania výložníka nakladača LOCUST 903
  Papiernik Matúš ; J  Jaššo Peter (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines stress boom loader prípravok výložník nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84032
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Koncepčný návrh zariadenia pre vytváranie bežeckej stopy k šmykom riadenému pásovému nakladaču Locust
  Oravec Lukáš ; J  Pulkovník Vladimír (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70567
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh prídavného pracovného zariadenia – miešačky pre univerzálny pracovný stroj– nakladač do 15 ton
  Seidl Martin ; J  Popelka Jaroslav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69844
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Posúdenie priečnej stability nakladača HON 200 a návrh riešenia signalizačného a zabezpečovacieho zariadenia
  Rusnák Tomáš ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70562
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Koncepčný návrh vysoko výklopnej lopaty pre HON 200Z
  Genčúr Juraj ; J  Schmidtová Carmen (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader kinematics bucket nakladač kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94751
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh experimentálneho zariadenia na meranie zaťaženia výložníkov čelných nakladačov
  Chovanec Tomáš ; J  Jaššo Peter (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines boom loader pracovné zariadenie nakladač výložník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58924
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Analýza ohrození pri prevádzke mobilných pracovných strojov pre potreby hodnotenia rizika
  Szücs Szabolcs ; J  Schmidtová Carmen (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analysis loader riziko analýza aspektovo-orientovaná nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49374
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh koncepcie kombinovanej lopaty pre nakladač. (Design conception of combined shovel) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Glatz Metod ; J130  Mazurkievič Izidor (xxx) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 53 s
  kombinovaná lopata nakladač rýpadlo-nakladač výklopná časť combined shovel loader backhoe-loader tippler
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.