Search results

 1. Analýza chladiacej vody sekundárneho okruhu JE
  Holček Andrej ; E  Sitek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 76 . - 50 s
  Electrical Engineering corrosion iron železo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78137
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Možnosti zlepšenia koróznej odolnosti odliatkov z koróziivzdornej ocele vybranými spôsobmi povrchových úprav
  Štítný Peter ; M  Hurajt Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 178 . - 44s CD
  výrobné technológie Production Technologies cast corrosion leštenie odliatok korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79376
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv korózie materiálu na mechanické vlastnosti a pevnosť vybraných oceľových armatúr a častí potrubia
  Babál Cyril ; J  Écsi Ladislav (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics stress-strain analysis corrosion potrubia korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89513
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Vplyv korózie na stavebné materiály
  Kocka Libor ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  corrosion protection corrosion protikorózna ochrana faktory korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101455
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Korózia stavebných materiálov
  Ďurechová Lenka ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  concrete corrosion korózia kov betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104008
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Vplyv prepravovanej vody na koróziu vodovodného potrubia
  Komorníková Lucia ; V  Dubová Vanda (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering corrosion vodovodné potrubie korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76487
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Korózia vodovodných potrubí
  Kavecký Juraj ; V  Dubová Vanda (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  korózia materiál corrosion inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76356
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Zváranie laserom CrNi austenitickej ocele s konštrukčnou uhlíkovou oceľou : Bakalárska práca
  Marek Peter  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  corrosion laser welding korózia zváranie laserom výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57506
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Tepelná rozťažnosť koróziivzdorných ocelí
  Hutár Marcel  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia ocele steel thermal expansion corrosion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74962
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv izotermického žíhania na veľkosť zrna austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316L
  Volner Peter  Bártová Katarína (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia corrosion svetelná mikroskopia izotermické žíhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74941
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book