Search results

 1. Výpočet hladinového režimu rieky Váh v úseku Lipovec - Strečno
  Maco Samuel ; V  Rumann Ján (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo calibration mathematical model matematický model hladinový režim kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91170
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Meranie a simulácia vlastností rámu formula student
  Poničanová Vanda ; J  Harakaľová Jana (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics mathematical model modálna analýza matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90510
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Analýza frekvenčných vlastností pružného mechanického systému
  Fornádeľ Jakub ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 33 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics simulation mathematical model simulácia frekvencia matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88598
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Simulácia prejazdu automobilu zákrutou z pohľadu vertikálnej dynamiky
  Prokop Ondrej ; J  Havelka Ferdinand (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics PID controller mathematical model matematický model priečna sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90330
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Riadenie dvojhladinovej hydraulickej sústavy
  Gašparovski Viktor ; E  Ťapák Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 57 s CD-ROOM
  Industrial Informatics mathematical model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56451
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Vplyv geometrie a usporiadania výfukového potrubia na výkonové parametre spaľovacieho motora
  Mészáros Marián ; J  Ragan Branislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines mathematical model matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70790
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh parametrov transportného modulu
  Šicko Radoslav ; J  Harakaľová Jana (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics mathematical model matematický model pohony
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73763
  bakalárska práca
  book

  book

 8. book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Model brzdového systému automobilu
  Filip Boris ; J  Hók Vendelín (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics mathematical model brake system matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73673
  bakalárska práca
  book

  book