Search results

 1. Advances in Security Technology : International Conference, SecTech 2008, and Its Special Sessions. Sanya, hainan Island, China, December 2008. Revised Selected Papers / Ed.: Kim, H-k. et a.
  Kim Haeng-Kon (Editor)  Kim Tai-hoon (Editor) Kiumi Akingbehin (Editor)
  Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 159 s
  ISBN 978-3-642-10239-4
  zabezpečenie dát ochrana dát počítačové siete internet World Wide Web riadenie prístupu autentifikácia komunikačné protokoly verejné kľúčovacie systémy elektronické platby kryptosystémy SSL TLS
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 3. ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007
  Šagátová Andrea (Editor) ; E060  Petriska Martin (Editor) ; E060 Pavlovičová Jarmila (Editor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2650-4
  číslicové spracovanie signálov telekomunikačné siete telekomunikačné systémy internet internet
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (63) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  book

  book

 4. Secure Data Management. Third VLDB Workshop. SDM 2006 : Seoul, Korea, 10.- 11. Sept. 2006. Proceedings / Ed.: Jonker, W., Petković, M.
  Jonker Willem (Compiler)  Petković Milan (Compiler)
  Berlin : Springer Verlag, 2006 . - 183 s
  ISBN 3-540-38984-9
  elektronická pošta elektronický obchod počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát riadenie prístupu firewally komunikačné protokoly internet
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool : Belgrade, Srbia and Montenegro. 21.- 24. 11. 2005
  Belgrade : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (4) - článok
  book

  book

 6. ŠVOČ 2004. Zborník prác za študijný odbor Telekomunikácie. Časť 1., Časť 2 : Zborník prác zo študenskej konferencie. Bratislava, 28. apr. 2004
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - preruš. str
  číslicové spracovanie signálov telekomunikačné siete telekomunikačné systémy internet internet
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0200
  book

  book

 7. Net.ObjectDays 2001. Tagungsband : Erfurt, BRD. 10.- 13. Sept. 2001
  Ilmenau : c/o tranSIT, 2001 . - 424 s
  ISBN 3-00-008419-3
  počítačové siete internet softvérové inžinierstvo objektovo orientované programovanie elektronický obchod zabezpečenie dát ochrana dát
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Internet v riadení a obchode firmy : Zborník z 6. medzinárodevej konferencie. Bratislava, SK. 25.- 26. Okt. 2000
  Makulová Soňa (Compiler)  Burčík Vladimír (Compiler)
  Bratislava : EL&T (Easy Learning & Teaching), 2000 . - 123 s
  ISBN 80-88812-13-5
  elektronický obchod technika obchodu marketing internet elektronické bankovníctvo
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. International symposium on telemedicine and teleeducation in practice = Telemedicína a televzdelávanie v praxi : Symposium proceedings. ISTEP 2000. Košice, Slovac Republic. 22. - 24. March 2000
  Košice : Elfa, 2000 . - 347 s
  ISBN 80-88964-38-5
  Telekomunikácie telemedicína komunikačné systémy počítačové siete internet videokonferencie diaľkový prenos dát vzdelávanie
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0001
  book

  book

 10. SIGCSE '97. Twenty-eigth SIGCSE technical symposium on computer science education : SIGCSE Bulletin Vol.29, 1997, No.1 : Konf. San Jose, California, USA, 27. Febr.- 1. March 1997
  New York : Association for Computing Machinery, 1997 . - 404 s
  ISBN 0-89791-889-4
  automatizácia vyučovania počítačová podpora vyučovania didaktika výpočtovej techniky multimédiá internet didaktika informatiky
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book