Search results

 1. Využitie mobilu a internetu v zdravotníctve a medicíne
  Vydra Juraj ; E  Kukučka Marek (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 29 s
  Telekomunikácie Telecommunications PDA elektronická zdravotná knižka občana zdravotníctvo mobilné telefóny internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49568
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania internetových služieb v podniku KNOTT spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Zvonár Tibor ; M4000  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 76 s., CD-ROM
  internet informačný systém intranet information system internet intranet priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62099
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Automatizované spracovanie informácií v prostredí internetu pomocou RSS kanála
  Precechtel Peter ; E  Dúbravská Mária (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 52 s
  priemyselná informatika informácia RSS automatizácia RSS Aplikovaná informatika spracovanie informácií internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23468
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre zlepšenie využívania intranetu v spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o. Podbrezová
  Potkányová Stanislava  Mišák Peter (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47444
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrhy opatrení na zlepšenie využívania intranetových služieb v riadení podniku Klauke Slovakia,s.r.o. Dolný Kubín
  Ďaďová Iveta  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52221
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných a komunikačných technológií v priemyselných podnikoch
  Megová Barbora  Fojtíková Alexandra (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46930
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Internetom podporované riešenie úloh v programovom balíku OpenModelica
  Zajcz František ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 40 s
  Communication Aplikovaná informatika internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=3366
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Internetom podporované riešenie úloh v programovom balíku SciLab
  Illiť Marcel ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 44 s
  Aplikovaná informatika internet internetové vzdelávanie e-learning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21366
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Softvérové produkty pre tvorbu RIA
  Matiašovský Andrej ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 37 s
  Aplikovaná informatika WWW HTML internet HTML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50005
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Návrh internetového portálu pre podporu vyučovania predmetu Computer Integrated Manufacturing = Propose of web portal for support of learning subject Computer Integrated Manufacturing : Bakalárska práca
  Pizúr Matúš  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 43 s Prílohy + 1 CD-ROM
  internet webové stránky redakčný systém
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book