Search results

 1. Online riadenie reálneho systému pomocou open technológií
  Bosák Tomáš ; E  Žáková Katarína (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 84 . - 45 s CD-ROM
  internet reálny systém internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Využívanie IKT v technických predmetoch : Diplomová práca
  Kačák Emil  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  internet modernization efficiency education vzdelávanie internet modernizácia efektívnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68191
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zabezpečenie a organizácia WIFI siete : Diplomová práca
  Tomovič Peter  Bezák Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 100 s., CD-ROM
  reconstruction internet rekonštrukcia internet aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74999
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv internetom podporovanej výučby na vyučovací proces : Diplomová práca
  Kováčik Martin  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  e-learning education internet e-learning projekt edukácia internet učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67623
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zlepšenia využívania intranetových služieb v podniku VUJE, a.s. TRNAVA
  Branišová Michaela  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  informačný systém information system internet intranet internet intranet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58309
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prenos IP služieb po HFC sieti CATV
  Graňák Boleslav  Kušnírik Vladimír (xxx)
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie Internetu v škole = Internet Use in School : Diplomová práca
  Bobák Ľubomír  Rusková Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD-ROM
  internet komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie internetu v škole = Use of Internet at School : Diplomová práca
  Jurik Mário  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  internet
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie internetu na škole = Internet utilization at school : Diplomová práca
  Marek Róbert  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s Prílohy + 1 CD-ROM
  internet škola
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie internetu v škole = Utilization of internet in the school : Diplomová práca
  Čaňo Martin  Krpálková Krelová Katarína (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 65 s Prílohy + 1 CD-ROM
  internet informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book