Search results

Records found: 113  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18514 xcla^"
  1. Kreovanie modulárnej flexibilnej zostavy nosiča náradia novej generácie / aut. Miroslav Nagy, Adam Vincze
    Nagy Miroslav ; 020030  Vincze Adam ; 020030
    Stavební technika : . Roč. 21, č. 3 (2022), s. 44 - 45
    mobilný pracovný stroj čelný nakladač modularita kritériá podobnosti mobile working machine front loader modularity similarity criteria
    článok z periodika
    BDE - Scientific works in othes foreign magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  2. Kvantifikácie výberových kritérií hybridných pohonov mobilných pracovných strojov / aut. Miroslav Nagy, Ladislav Gulan, Viktória Chovančíková
    Nagy Miroslav ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Chovančíková Viktória ; 020030
    Buildustry : . Roč. 6, č. 1 (2022), s. 63 - 66
    hybridný pohon pracovný cyklus hybridizačný faktor mobilný pracovný stroj hybrid drive working cycle hybrid factor mobile working machine
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  3. Dopravné systémy do extrémnych terénnych podmienok / aut. Izidor Mazurkievič, Rudolf Ronec, Viktória Chovančíková
    Mazurkievič Izidor  Ronec Rudolf Chovančíková Viktória ; 020030
    Magazín mobilita - stroje - technológie - ekológia . Roč. 17, č. 1 (2022), s. 22 - 24
    mobilný pracovný stroj zdvojená súprava svah reliéf mobile working machine double set slope relief
    článok z periodika
    BDF - Scientific works in others home magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  4. Neštandardné prevádzkové zaťaženia a ich vplyv na životnosť vybraných modulov mobilných pracovných strojov / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Adam Vincze, Andrej Korec, Carmen Schmidtová
    Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Vincze Adam ; 020030 Korec Andrej ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030
    Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), s. 204 - 209
    mobilný pracovný stroj prevádzkové zaťaženie nakladač bezpečnosť simulácia mobile working machine workload loader safety simulation
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  5. Adaptácia polohovateľnej kabíny na samohybné teleskopické rýpadlo / aut. Viktória Chovančíková
    Chovančíková Viktória ; 020030 
    Stavební technika : . Roč. 20, č. 5 (2021), s. 28 - 30
    mobilný pracovný stroj rýpadlo kabína návrh bezpečnosť dimenzovanie mobile working machine excavator cab design safety dimensioning
    článok z periodika
    BDE - Scientific works in othes foreign magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  6. Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja / aut. Pavol Slovák, Ladislav Gulan
    Slovák Pavol ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
    Sborník příspěvků z 45. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů . S. 174-177, CD ROM
    velocity mobile working machine mobilný pracovný stroj
    článok zo zborníka
    BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
    O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
    article

    article

  7. Metodika hodnotenia konštrukčného návrhu variánt modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov / aut. Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová, Gregor Izrael, Peter Filípek
    Gulan Ladislav ; 020030  Schmidtová Carmen ; 020030 Izrael Gregor ; 020030 Filípek Peter
    Buildustry . Roč. 2, č. 3 (2018), s. 30-32
    mobilný pracovný stroj nakladač mobile working machine loader
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  8. Porovnanie zaťažovacích spektier v závislosti od veľkostných tried mobilných pracovných strojov / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan
    Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
    Sborník přednášek z 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů . S. 44-48, CD ROM
    mobilný pracovný stroj zaťažovacie spektrum mobile working machine loading spectrum
    článok zo zborníka
    AFC - Reports at international scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  9. Determination of size sequence of mobile working machines - excavators / aut. Juraj Bukoveczky, Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová
    Bukoveczky Juraj  Gulan Ladislav ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030
    Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "World Science" . Vol. 2, No. 7(23) (2017), s. 9-11
    mobilný pracovný stroj rýpadlo mobile working machine excavators
    článok zo zborníka
    AFC - Reports at international scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  10. Výsledky aplikovaného výskumu v oblasti mobilných pracovných strojov / aut. Izidor Mazurkievič, Ladislav Gulan, Pavol Zaujec
    Mazurkievič Izidor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Zaujec Pavol ; 020030
    Magazín stroje a mechanizácia . Roč. 12, č. 3 (2017), s. 26-28
    mobile working machine mobilný pracovný stroj
    článok z periodika
    BDE - Scientific works in othes foreign magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article