Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18551 amg^"
 1. Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho interné audity
  Makýš Peter ; 010270  Šlúch Marcel Šlúch Roman (rec.) (rec.) Richter Roman
  1. vyd.
  Žilina : M KREO, 2016 . - 96 s.
  ISBN 987-80-971299-1-0
  systém manažérstva kvality ISO 19011 ISO 9001 interný audit
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. ISO 9001:2008 a jeho interné audity podľa normy ISO 19011:2011
  Makýš Peter ; V270  Šlúch Marcel
  1. vyd.
  Žilina : M KREO s.r.o., 2012 . - 76 s
  ISBN 978-80-971299-0-3
  quality management system quality systém manažérstva kvality kvalita interný audit
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  ISO 9001:2008 a jeho interné audity podľa normy ISO 19011:2011

  book

 3. Kvalita v zdravotných službách
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  1. vyd
  Trnava : VIVAEDUCA, 2008 . - CD-ROM. 223,43888 normostrán = 11,171944 AH
  ISBN 978-80-969827-5-2
  kvalita zdravotné služby systém manažérstva kvality
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Proces nakupovania v systéme manažérstva kvality. Purchasing process in the quality management system
  Nováková Renáta ; M300 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 127 s
  ISBN 978-80-8096-015-5
  nákupný proces systém manažérstva kvality
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Dištančné vzdelávanie v oblasti zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM.
  Paulová Iveta ; M300  Hekelová Edita ; J120 Šatanová Anna
  Trnava : VIVAEDUCA, 2007 . - 235 s
  ISBN 978-80-969827-2-1
  kvalita systém manažérstva kvality quality quality management system
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book