Search results

Records found: 143  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18551 dbp^"
 1. Zlepšovanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
  Vlachovič Maroš ; M  Kučerová Marta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 54s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality management system systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87300
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh na zlepšovanie kvality v procese výroby hliníkových okien
  Petrovičová Zuzana ; M  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 56s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality management system zlepšovanie kvality systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92132
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza metód a nástrojov na zlepšovanie kvality používaných v podmienkach malých a stredných podnikov v SR
  Karlík Vladimír ; J  Pokusová Marcela (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management certification zlepšovanie kvality systém manažérstva kvality certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89826
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Uplatnenie metódy DOE v procese výroby diód
  Sýkorová Janka ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 56s CD
  kvalita produkcie Production Quality statistical methods quality management system systém manažérstva kvality štatistické metódy proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87685
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zvyšovanie efektívnosti využívania materiálovej databázy IMDS v organizácii
  Virágová Lenka ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality customer systém manažérstva kvality zákazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96038
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prieskum spokojnosti zamestnancov v rámci fungujúceho systému manažérstva kvality v organizácii
  Sloboda Marek ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality management system quality kvalita systém manažérstva kvality spokojnosť zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92050
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení pre efektívne zabezpečovanie kvality výrobného procesu prúdovej tlmivky
  Vangeľ Martin ; M  Urdziková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality systém manažérstva kvality výrobný proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84641
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na vybudovanie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu
  Kovács Róbert ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality management system quality procesný prístup systém manažérstva kvality kvalita riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84649
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh začlenenia chýbajúcich požiadaviek ISO/TS 16949:2009 do systému manažérstva kvality
  Mihálik Matej ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality management system systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84687
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Príprava firmy na certifikáciu SMK v zmysle normy STN EN ISO 9001
  Alazemi Rashed S.S.A. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management certification systém manažérstva kvality certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86702
  bakalárska práca
  book

  book