Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18716 ddp^"
 1. Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov
  Lipovský Marek ; M5000  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 670 . - 81s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption klinoptilolit sorpcia priemyselná odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98745
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Netradičné sorbenty a ich využitie pre odstraňovanie vybraných kovov z vody
  Štefáková Lucia  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption sorbenty sorpcia odpadové vody chróm
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90267
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Odstraňovanie vybraných kovov z vodného prostredia netradičnými sorbentmi
  Štefáková Zuzana  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption odpadové vody sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90268
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium sorpcie vybraných nebezpečných látok alternatívnymi adsorbentmi
  Vengrínová Hana  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79633
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie netradičných sorbentov pre stabilizáciu vybraných polutantov z pórových vôd pôd a dnových sedimentov
  Sleziaková Oľga  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  stabilizácia sorpcia chróm pôda Soil stabilization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75579
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv vlastností organického polutantu na jeho záchyt v pôdach a dnových sedimentoch = Influence of organic pollutant properties to catch by soils and bottom sediments : Diplomová práca
  Puterová Zuzana  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 55 s príl (1 CD-ROM)
  sorpcia desorpcia pôda dnové sedimenty
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.