Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18758 xcla^"
 1. Extrusion of powder materials in a paste form
  Stankovič Matej ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Peciar Peter ; J0040
  Proceedings of 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . CD-ROM, p. 588-594
  extrudér extruding tools rýchlosť šmyková deformácia pressure shear
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Dependence of shape of head on fluid flow in the gap of endoprosthesis of hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, s.104-109
  pressure velocity tlak rýchlosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Manažment rýchlosti na komunikáciách v zastavanom území
  Nemček Miloslav ; V120 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  intravilán rýchlosť Speed traffic calming upokojenie dopravy urban area
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Hluk generovaný otvoreným oknom idúceho automobilu
  Žiaran Stanislav ; J0010  Darula Radoslav ; J0010 Oreský Juraj ; J0010
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi : . s.109-112
  hluk rýchlosť noise Speed
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Senzitívne charakteristiky dopravnej bezpečnosti
  Rakšányi Peter ; V120  Ľos Peter
  Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách : . s.31-35
  bezpečnosť rýchlosť safety sensitivity parameter Senzitivita Speed
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Bezpečnosť diaľničnej dopravy na Slovensku
  Kapusta Vladimír ; V120  Dohnal Ivan
  XI. Dopravně-inženýrské dny : . s.82-89
  bezpečnosť intenzita nehodové údalosti rýchlosť vehicle
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Výsledná rýchlosť helikoidálneho prúdenia a jej porovnanie s rýchlosťou priameho axiálneho toku
  Domanová Martina ; J180  Dzianik František ; J180
  20th Symposium on Anemometry : . s.21-27
  LDA tok v medzikruží rýchlosť swirl flow velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article