Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus190 ddz^"
 1. Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie : dizertačná práca
  Čičmancová Lenka ; M2000  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 08.07.2014 ; 805 . - 92s príl. + CD + autoreferát
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems finite element method vibration metóda konečných prvkov kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91421
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie družicovej gradientometrie pri riešení geodetických okrajových úloh
  Pitoňák Martin ; V130  Janák Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.08.2014 ; 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography finite element method satellite gradiometry regularization metóda konečných prvkov regularizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78576
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Simulation of the thermo-elastic films in DSC calorimetry.
  Repka Miroslav ; J0010  Šolek Peter (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics finite element metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113427
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Numerical Solution of Partial Differential Equations on Surfaces : Dissertation thesis
  Prcúch Ivan  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 163 s
  aplikovaná matematika Applied Mathematics mean curvature flow finite element method partial differential equations surface metóda konečných prvkov parciálne diferenciálne rovnice plocha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75779
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Riešenie nelineárnych úloh s úplnými maticami tuhosti = A SOLUTION OF NONLINEAR PROBLEMS USING THE COMPLETE STIFFNESS MATRICES : Dizertačná práca
  Ďuriš Rastislav ; M2000  Murín Justín (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 159 s príl
  metóda konečných prvkov nelineárne úlohy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Deformované teplotné polia a riziko vzniku hygienických problémov : Edícia vedeckých prác - Zošit č.26
  Minárová Mária ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - 115 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2263-4
  tepelný most rovnica vedenia tepla metóda konečných prvkov thermal bridge heat transfer equation finite element method
  dizertačná práca
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. A contribution to analysis oh hightorque lowspeed step motor "Megatorque" = (Príspevok k analýze vysokokomentovaného nízkootáčkového krokového motora ("Megatorque") : Kand.diz.práca, Dát.obhaj. 05.03.1998, Č.ved.odb. 26-32-9
  Maga Dušan  Wagner Juraj (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1997
  FEI ; . - 89 s Autoref. 1997
  numerická analýza metóda konečných prvkov krokové motory silnoprúdová elektrotechnika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.