Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus19044 ddp^"
 1. Metódy charakterizácie vstupnej biomasy pre výrobu biopalív
  Fraňová Alexandra  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 670 . - 95s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biomass biofuels biopalivá biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79649
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie cukornatých surovín pre výrobu bioetanolu
  Madara Jaroslav  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biofuels bioethanol biopalivá bioetanol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90046
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Posúdenie vplyvu množstva prímesí vybraných biozložiek na požiarnotechnické charakteristiky automobilových palív
  Pűšpőkyová Margita  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biopalivá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90050
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Spracovanie čistiarenského kalu na biopalivá a ich vplyv na životné prostredie : Diplomová práca
  Pavlíčko Peter  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 97
  sewage sludge biogas biofuels bioplyn biopalivá spracovanie kalu čistiarenský kal integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75518
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Možnosti získavania bioetanolu fermentačnými postupmi
  Kubica Lukáš  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  biofuels fermentation biopalivá bioetanol fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75592
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Možnosti úpravy fytomasy pre fermentačnú výrobu etanolu = Pretreatment possibilities of phytomass for fermentation production of ethanol : Diplomová práca
  Volner Lukáš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  biomasa bioetanol biopalivá ozonizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Biodegradibilita z pohľadu spracovania biomasy na biopalivá = Biodegradibility of informations management : Diplomová práca
  Holková Gabriela  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  biodegradabilita biomasa biopalivá
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Spracovanie biomasy na biopalivá z hľadiska dopadov na životné prostredie = Treatment of biomass to biofuels in therm of treir environmental impact : Diplomová práca
  Blinová Lenka ; M5000  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008 . - 79 s 1 CD-ROM
  biomasa biopalivá
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.