Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus19092 ddz^"
 1. Al-AlN kompozity pripravené in-situ nitridáciou hliníkových práškov
  Švantner Tomáš ; M1000  Simančík František (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 03.11.2014 ; 671 . - 91s CD + autoreferát
  Materials Engineering mechanical properties aluminium nitride powder metallurgy composite materials mechanické vlastnosti prášková metalurgia kompozitné materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80615
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
  Sojka Jaroslav ; M3000  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 117 s
  microstructure mechanical properties mechanické vlastnosti mikroštruktúra liatina strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66771
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Development and complex structural and mechanical characterization of lead-free solders with additions of rare earth elements
  Drienovský Marián ; M1000  Janovec Jozef (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 122 s príl
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering lead-free solders thermal analysis mechanical properties microstructure termická analýza termodynamika bezolovnaté spájky mikroštruktúra mechanické vlastnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75646
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
  Kršiaková Ľudmila ; M3000  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  micro-hardness microstructure mechanical properties laser welding formability numerická simulácia mikrotvrdosť mikroštruktúra mechanické vlastnosti laserové zváranie tvárniteľnosť strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63854
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 5. book

  book

 6. Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov
  Bárta Jozef ; M3000  Marônek Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  mechanical properties microstructure nitrooxidation mechanické vlastnosti makroštruktúra mikroštruktúra nitrooxidácia korózna odolnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54625
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Výskum vplyvu technologických parametrov na proces ťahania drotu za studena
  Lišková Jana ; M3000  Tittel Viktor (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  mechanical properties mechanické vlastnosti valcovaný drôt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54630
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Vývoj a degradácia mikroštruktúry niklovej monokryštalickej superzliatiny v priebehu tepelného spracovania a creepu
  Gebura Marek ; M130 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering mechanical properties creep ageing mechanické vlastnosti niklové superzliatiny degradácia mikroštruktúry žíhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75658
  dizertačná práca
  book

  book