Search results

 1. Problematika hluku ako rizikového faktora na vybranom riadiacom pracovisku ŽSR
  Hornický Július ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sound noise zvuk hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98794
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Posúdenie fyzikálnych a chemických faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
  Novák Viliam ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 70s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vibrations noise risk assessment vibrácie hluk osobné ochranné pracovné prostriedky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98657
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Posúdenie hluku vo vybranom pracovnom priestore Gymnázia Angely Merici v Trnave
  Chovancová Katarína ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pracovný priestor hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90238
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Bezpečnosť obslužného personálu pri práci na vákuovom lise v nábytkárskom podniku Decodom, s.r.o., Topoľčany
  Jančeková Michaela ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise health hluk ochrana zdravia bezpečnosť práce chemické faktory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98792
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh protihlukového opatrenia na úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia
  Keller Matej ; V  Zuzulová Andrea (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 946
  highway noise Transportation diaľnica hluk doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101442
  diplomová práca
  book

  book

 6. Polyfunkčný komplex Einsteinová ul. Bratislava
  Strapec Peter ; V  Prokopčáková Katarína (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 681
  technológia stavieb Building Technology noise zariadenie staveniska hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100481
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
  Jánoš Jozef ; J  Danko Ján (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines vibration noise hluk vibrácie kmitanie pruženie automobilu tlmiče vibrácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103906
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Riešenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení
  Drhová Jana ; M  Szabová Zuzana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 670 . - 99s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise osvetlenie ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98602
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Bezpečnosť pri práci v nástrojárni vo Firme ŠVEC a SPOL., s.r.o., Vráble
  Gáborová Lenka ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise hluk bezpečnosť práce osobné ochranné pracovné prostriedky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90032
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Kvantifikácia hlukových emisií v zváračskej dielni
  Kutyiková Gabriela  Szabová Zuzana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety welding noise zváranie meranie hluku hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89982
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book