Search results

 1. Terminológia eurokódov. STN 73 1011 : Päťjazyčný slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-český slovník s definíciami v slovenskom a anglickom jazyku
  Baláž Ivan ; V190 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006
  Terminológia eurokódov STN 73 1011 Terminology of eurocode
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book