Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus19355 dbp^"
 1. Vizualizácia 4D pohybu biologických štruktúr
  Heliová Natália ; V  Špir Róbert (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling visualization C# vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90515
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Analýza a modelovanie neurčitosti priestorových dát v prostredí GIS
  Harnošová Veronika ; V  Ďuračiová Renata (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography visualization fuzzy logic vizualizácia fuzzy logika neurčitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79754
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Interaktívna vizualizácia vývoja zdrojového kódu v čase
  Cihák Michal ; I200  Kovárová Alena (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 18.06.2014 ; 202
  informatika Informatics source code visualization zdrojový kód vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88079
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Vizualizácia grafových algoritmov
  Katkó Daniel ; I  Lucká Mária (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 19.06.2014 ; 202 . - 44 s. CD-ROM
  informatika Informatics graph visualization algoritmy graf vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87896
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Systém na podporu vizualizácie softvéru
  Prochotská Veronika ; I  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 17.06.2014 ; 661 . - 53 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks software metrics visualization softvérové metriky vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77839
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Systém na podporu vizualizácie softvéru
  Šulek Marek ; I  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 18.06.2014 ; 202
  informatika Informatics software visualization okno softvér vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88181
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
  Duranský Marek ; I  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 18.06.2014 ; 202 . - 36 s. CD-ROM
  informatika Informatics visualization vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87862
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Vizualizácia modelu používateľa a jeho zmien v čase
  Galambosi Jaroslav ; I  Šajgalík Márius (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 19.06.2014 ; 202 . - 37 l. + príl.
  keywords visualization vizualizácia šírenie aktivácie personalizácia informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87872
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Zameranie a tvorba digitálnych výškových modelov archeologických lokalít v prostredí CAD a GIS
  Reváková Lenka ; V  Lieskovský Tibor (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography visualization data collection digital elevation model vizualizácia zber údajov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80131
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Integrálne útoky
  Guzmicky Martin ; E  Zajac Pavol (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 29 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics visualization vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77957
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book