Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus19355 ddp^"
 1. Extrakcia softvérových artefaktov pre vizualizáciu
  Filčák Tomáš ; I200  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering visualization extrakcia vizualizácia softvérové artefakty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100984
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Prehliadanie priestoru informačných značiek
  Šteňová Andrea ; I200  Rástočný Karol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering visualization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101081
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
  Britvík Andrej ; I200  Kapec Peter (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering visualization clustering graph graf vizualizácia zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100970
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Trojdimenzionálne zobrazenie UML diagramov
  Škoda Matej ; I300  Polášek Ivan (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 10.06.2014 ; 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering modelling visualization vizualizácia modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91313
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Návrh zmien realizovaných v montážnom pracovisku s kamerovou kontrolou na základe novej súčiastkovej základne
  Kurová Monika ; M  Vetríková Nina (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 195 . - 61s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems visualization machine vision vizualizácia strojové videnie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99081
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vizualizácia, sledovanie a hodnotenie výrobného systému pomocou technického informačného systému TIG
  Černák Martin ; M  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 195 . - 78s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems software heating proposal maintenance visualization assembly cooling efficiency chladenie ohrev softvér demontáž návrh údržba montáž efektivita forma prestoj vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99136
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Modul vizualizácie pre online skúškový systém
  Kulich Miroslav  Vaský Jozef (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 965 . - 68s CD
  algorithm visualization algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98648
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a technická realizácia vylepšenia špecifického, ABL kontrolného zariadenia na montážnych linkách predných sedadiel.
  Kubala Ivan  Zvolenský Radovan (Thesis advisor) ; M170
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 195 . - 74s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems detection visualization airbag detekcia vizualizácia montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80776
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Riadenie modelového procesu s využitím PLC Simatic a vizuálneho systému Cognex
  Adamčoková Zuzana ; E  Mrafko Leo (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 85 s príl.
  visualization control design riadenie návrh vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89316
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book