Search results

 1. Bytový komplex Jégého alej v Bratislave
  Hanko Martin  Búciová Mária (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  technológia stavieb Building Technology subsoil podložie zariadenie staveniska bytový komplex
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91968
  diplomová práca
  book

  book

 2. book

  book

 3. Analýza základových dosiek výškovej stavby
  Máleková Veronika ; V250  Jendželovský Norbert (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  nosné konštrukcie pozemných stavieb Structures of Buildings analysis subsoil podložie analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69897
  diplomová práca
  book

  book