Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus19437 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Fortaco s. r. o.
  Roubínková Zuzana ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 173 . - 66s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant implementation planning identification evaluation training plánovanie efektivita identifikácia hodnotenie vzdelávanie realizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92133
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Použitie inerciálnych snímačov pri sledovaní tvaru transportného potrubia
  Milo Peter ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 07.07.2014 ; 77 . - 35 s CD-ROM
  Industrial Informatics pipe localization accelerometer identification lokalizácia potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88863
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh robustného regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
  Okoličányi Viktor ; E  Kozáková Alena (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 07.07.2014 ; 77 . - 51 s CD-ROM
  identification design controller identifikácia návrh Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93346
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Návrh PID regulátora vo frekvenčnej oblasti
  Beňo Tomáš ; E  Kozáková Alena (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 32 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics frequency domain identification design frekvenčná oblasť identifikácia návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77915
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Identifikácia používateľa v prostredí Eclipse
  Daráž Jakub ; I200  Chudá Daniela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 27 s príl.
  informatika Informatics identification identifikácia modelovanie používateľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77636
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vybranej prevádzke podniku CHEMOLAK a.s.
  Frkalová Mária ; M  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management workplace risk identification identifikácia riziko pracovné miesto racionalizácia ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102614
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Riadenie hydraulického systému
  Kvaska Maroš ; E  Miklovičová Eva (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 50 s
  Industrial Informatics PID controller control system identification identifikácia riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65698
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Návrh modelu bio-medicínskeho systému
  Čuvar Janko ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 50 s 2 príl.
  Industrial Informatics identification umelá neurónová sieť identifikácia dynamický systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65038
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Nové štruktúry umelých neurónových sietí
  Mackov Martin ; E  Körösi Ladislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 60 s 4 príl.
  Industrial Informatics identification artificial neural networks identifikácia umelé neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65701
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Riadenie teploty tepelno-optickej sústavy UDAQ28/LT
  Čertan Erik ; E  Hypiusová Mária (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 34 s
  Applied Informatics temperature identification identifikácia teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78291
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.