Search results

 1. Východiská na zriadenie pracoviska na rezanie výkonovým laserom
  Macánek Peter ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management cutting laser beam rezanie laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90338
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Ekonomická analýza jednotlivých spôsobov strihania kovového odpadu.
  Bubliaková Jana ; J  Čačko Viliam (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management costs analysis cutting analýza strihanie kovový odpad náklady výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95327
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Hodnotenie technológií delenia materiálov
  Alazemi Fahad M.E.S.A. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (Thesis advisor) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management rezanie vodný lúč cutting laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73925
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Vhodnosť materiálov pre obrábanie laserom
  Hujailan Faleh F.F. ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management metals obrábanie laserom vŕtanie kompozity cutting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74106
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Basics of Laser Machining and Cost Components of the Laser Systems. (Basics of Laser Machining and Cost Components of the Laser Systems) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Saad A. S. A. Alazemi ; J240  Geleta Vojtech (xxx) ; J120 Benko Bernard (Consultant) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 25 s
  obrábanie laser dierovanie rezanie 3D obrábanie Machining cutting 3D machining
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book