Search results

 1. Konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov obrábaním
  Mináriková Daniela  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting obrábanie návrh konštrukcie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91117
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Optimalizácia parametrov laserového rezania
  Závodný Marek  Kleinedler Peter (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production laser laser cutting optimalization laser laser rezanie optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91019
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh konštrukcie tvárniaceho nástroja pre plošné tvárnenie
  Križan Boris  Ridzoň Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production cutting forming tool strihanie tvárniaci nástroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90887
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza zriadenia pracoviska na rezanie laserom
  Strapko Lukáš ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises cutting rezanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85331
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh výroby nástrojov a prípravkov
  Škojec Martin  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012
  MTF ; . - 98s CD ROM
  obrábanie a montáž Machining and Assembly preparation preparation cutting bending technology grid light sheet metal prípravok lis obrábanie ohyb technologický postup svetlo hliník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82013
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh technologických postupov s podporou počítača
  Tomašovič Martin  Šugárová Jana (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  ťahanie počítačová podpora technologický postup strihanie cutting computer support
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63630
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Strihanie tenkých tyčí v oblasti teplôt do 600°C
  Lužák Juraj  Mečiar Svätopluk (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  strihanie ohrev cutting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58432
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Oprava strižného nástroja naváraním
  Mičuda Michal  Kontra Richard (xxx)
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  oprava nástroj cutting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75323
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie
  Zöld Jaromír ; J  Schrek Alexander (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  bending ťahanie cutting tool strihanie ohýbanie nástroj tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62395
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Tvarová príprava Sn fólie pre spájkovanie výkonových modulov
  Lányi Štefan  Kotras Peter (Thesis advisor) ; M150
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  cutting strihanie ohýbanie bending
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book