Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus19636 xcla^"
 1. Design of experiment (DOE) for roboticmachining operation / aut. Lukáš Hanko, Peter Križan, Jozef Bábics
  Hanko Lukáš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  International Journal of Advances in Engineering and Management . Vol. 4, iss. 1 (2022), s. 267 - 277
  obrábanie robot tuhosť presnosť opakovateľnosť drsnosť povrchu Machining stiffness accuracy repeatability surface roughness
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Uplatnenie technológie elektroerozívneho drôtového rezania v strojárskej výrobe / aut. Stanislav Strigáč, Miloš Matúš, Ján Kijovský, Lukáš Hanko
  Strigáč Stanislav ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Kijovský Ján ; 020070 Hanko Lukáš ; 020070
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 63 - 71
  WEDM elektroerozívne obrábanie elektroerozívne drôtové rezanie presnosť kvalita povrchu electro discharge machining wire electro discharge machining accuracy surface quality
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Analysis of warm-up effect on laser tracker measurement performance
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 142-154
  Leica AT960-MR testing warm-up time accuracy
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_12
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Error sources and models of the laser tracker without a beam steering mirror
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 3 (2021), s. 27-32
  systematic errors corrections accuracy kinematic measurement static measurement
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/3/article-p27.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Návrh experimentálneho výskumu pre obrábanie robotom / aut. Lukáš Hanko, Peter Križan, Ján Kijovský
  Hanko Lukáš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Kijovský Ján ; 020000
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 64 - 78
  obrábanie robot tuhosť presnosť opakovateľnosť drsnosť povrchu Machining stiffness accuracy repeatability surface roughness
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Technology of broaching - research of the roughness and machine capability / aut. Jozef Martinovič, Jozef Peterka
  Martinovič Jozef ; 063000  Peterka Jozef ; 063200
  MM Science Journal . December, 2021 (2021), s. 5452-5459
  broaching roughness capability profile shape accuracy
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2021/articles/technology-of-broaching-research-of-the-roughness-and-machine-capability
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Určovanie parametrov presnosti absolútneho trackera z merania v mikrosieti
  Choleva Radoslav ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 233-238
  testing variance components absolute tracker leica at 403 micro net accuracy
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. The influence of machine-part measuring strategies for coordinate measuring devices on the precision of the measured values / aut. Jana Moravčíková, Peter Pokorný
  Moravčíková Jana ; 063800  Pokorný Peter ; 063000
  Acta Polytechnica Hungarica . Vol. 15, no. 6 (2018), s. 7-26
  Coordinate Measuring Machine accuracy roundness
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. article

  article

 10. Design of complex component for determination of a CNC milling machines accuracy / aut. Jana Moravčíková, Peter Pokorný
  Moravčíková Jana ; 063800  Pokorný Peter ; 063600
  Advanced Materials and Engineering Materials V : . s. 22-26
  CNC machine accuracy design
  http://www.scientific.net/KEM.703.22
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984663949&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Design+of+complex+component+for+determination+of+a+CNC+milling+machines+accuracy&st2=&sid=5CE231D01917C5528DECE55527F2ABC4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=95&s=TITLE-ABS-KEY%28Design+of+complex+component+for+determination+of+a+CNC+milling+machines+accuracy%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.