Search results

 1. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
  Švaříček Roman  Šeďová Klára
  1. vyd
  Praha : Portál, 2007 . - 377 s
  ISBN 978-80-7367-313-0
  pedagogický výskum kvalitatívne výskumy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 2. Základy pedagogického výskumu pre učiteľov technických predmetov
  Turek Ivan ; M220  Albert Alexander
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1997 . - 104 s
  ISBN 80-7099-304-9
  pedagogický výskum technické predmety
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book