Search results

 1. Reálne vzdialené experimenty v kontexte dištančného vzdelávania
  Tkáč Lukáš ; M7000  Schauer František
  Sapere Aude 2012 : . s.66-71
  vzdialený reálny experiment pedagogický výskum
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Niektoré aspekty výskumných metód pedagogického výskumu
  Labašová Eva ; M2000 
  SCHOLA 2009 : . s.250-255
  pedagogický výskum
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Riešenie úloh diferencovanej obtiažnosti vo Fyzike I. Solving of differentiate dificulty tasks in Physics I
  Hološová Helena ; M1000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.65-69
  pedagogický výskum fyzika
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 4. Využívanie e-textov k domácej príprave študentov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. Application of e-texts for students` self-study for laboratory practice in electrical technology
  Vragaš Stanislav ; M1000  Kostelník Ján ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 6 (2008)
  pedagogický výskum e-texty
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article