Search results

 1. Meranie drsnosti povrchu pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany
  Grúber Roman ; M  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 187 . - 70s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production surface quality milling kvalita povrchu frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99638
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Porovnanie dosahovanej kvality povrchu pri konvenčnom a vysokorýchlostnom sústružení
  Tibenský Tomáš  Beňo Matúš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly surface quality turning kvalita povrchu sústruženie vysokorýchlostné obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90813
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Rezanie abrazívnym vodným lúčom
  Sítek Branislav  Kleinedler Peter (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production surface quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91009
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv umiestnenia zárezov do dutiny formy na kvalitu povrchu odliatkov odliatych metódou Tekcast
  Šurinová Martina ; M  Bajčičák Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  Industrial and Art Foundry porosity surface quality gating system pórovitosť drsnosť kvalita povrchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91158
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book