Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus20124 ddp^"
 1. Vplyv tepelného toku na napeňujúcu schopnosť intumescentných náterov
  Petrík Peter ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety burning tepelný tok protipožiarne nátery horľavosť materiálov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103448
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Znečistenie životného prostredia hasiacimi látkami pri hasení prírodných požiarov
  Jajcaj Rastislav ; M  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 80s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety burning retardéry horenia horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89939
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv retardérov na iniciáciu horenia tuhých materiálov
  Draxlerová Mária ; M5000  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux burning tepelný tok retardéry horenia horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89909
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv vlastností usadených drevných prachov na ich zápalné charakteristiky
  Cesneková Zuzana  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire-technical characteristics wood ignition temperature burning prach teplota vznietenia horenie drevo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89895
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Sledovanie teploty vzplanutia a vznietenia v teplovzdušnej elektricky vyhrievanej peci v spojení so sledovaním úbytku hmotnosti : Diplomová práca
  Arvajová Zuzana  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 63
  burning temperature teplota drevo vznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv vonkajších podmienok na parametre vznietivosti vybraných polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Bohunická Jana  Kasalová Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 70
  burning wood horenie drevo teplota vznietenia teplota vzplanutia integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75512
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv chemických prísad na proces horenia prašných zmesí : Diplomová práca
  Fázik Marcel  Kasalová Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 71
  burning retardéry horenia horenie vznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75493
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdium vznietivosti priemyselných prachov
  Masárová Dominika  Kasalová Ivana (xxx) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  burning prach horenie vznietenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75603
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv vonkajších podmienok na propagáciu procesu horenia usadeného horľavého prachu
  Hornáček Matej  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  burning horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75575
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Projekt energetického zhodnotenia odpadov z fyto-masy.(The project of energy evaluation of the waste from the phytomass) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Galko Ľubomír ; J120  Šooš Ľubomír (xxx) ; J240
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 81 s
  fytomasa energetické zhodnotenie spaľovanie zhutňovanie phytomass energy evaluation burning compaction
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.