Search results

 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5101
  FCHPT1003
  FEI1108
  SJF0100
  MTF3150
  SVF0001
  book

  book

 2. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
  Katuščák Dušan 
  3. vyd
  Nitra : Enigma, 2004 . - 162 s
  ISBN 80-89132-10-3
  spracovanie textov písomný prejav technika referovania citácie bibliografické odkazy práce vysokoškolské práce kvalifikačné práce seminárne práce záverečné
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1102
  MTF0100
  book

  book

 3. The essence of computing projects a student´s guide
  Dawson Christian W 
  Harlow : Prentice Hall, 2000 . - 176 s
  ISBN 0-13-021972-X
  tvorba projektov riadenie projektov technika referovania
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  book

  book

 4. Jak psát a prednášet o vědě
  Šesták Zdeněk 
  Praha : Academia, 1999 . - 204 s
  ISBN 80-200-0755-5
  technika referovania spracovanie textov písomný prejav tvorba projektov metodológia vedeckej práce vedecká komunikácia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  book

  book

 5. Jak psát a přednášet o vědě
  Šesták Zdeněk 
  1. vyd.
  Praha : Academia, 1999 . - 204 s
  ISBN 80-200-0755-5
  písomný prejav popularizácia vedy technika referovania
  príručka
  book

  book

 6. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce
  Katuščák Dušan 
  2.dopl.vyd.
  Bratislava : STIMUL, 1998 . - 118 s
  ISBN 80-85697-82-3
  spracovanie textov písomný prejav technika referovania citácie bibliografické odkazy práce vysokoškolské práce kvalifikačné práce seminárne práce diplomové-technika písania
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0002
  FCHPT0008
  FEI2100
  MTF3100
  book

  book

 7. Ako obhájiť diplomovku : O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu / [aut.] Redhammer,Robert
  Redhammer Robert ; E030 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 44 s
  ISBN 80-227-0765-1
  tvorba prednášok technika referovania Práce diplomové-technika písania-obhajoba
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF2000
  book

  book

 8. Writing Winnig reports and proposals
  Ramsey : Alexander Hamilton Inst. . - preruš.str
  ISBN 0-86604-230-X
  technika referovania tvorba projektov
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book