Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus2016 xcla^"
 1. Lúštenie historických šifier na GRIDe pomocou GA a PGA / aut. Martin Eliáš, Eugen Antal
  Eliáš Martin  Antal Eugen ; 035000
  Mikulášská kryptobesídka 2017 : . S. 65-66
  grid MPI historické šifry genetické algoritmy paralelné genetické algoritmy
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Vplyv parametrov genetických algoritmov na optimalizáciu prevádzky vodnej elektrárne
  Kinczer Tomáš ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 649-656
  citlivostná analýza genetické algoritmy hydro-termo koordinácia optimalizácia vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Riadiaci systém plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Kinczer Tomáš ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [5] s.
  vodné dielo Gabčíkovo optimalizácia genetické algoritmy plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Zvyšovanie efektivity prevádzky vodných elektrární s použitím genetických algoritmov
  Kinczer Tomáš ; 010170 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  elektráreň vodná optimalizácia prevádzky genetické algoritmy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami – aplikácia vybraných metód
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 817-823
  heuristické metódy genetické algoritmy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 898-903
  malá vodná elektráreň genetické algoritmy optimalizácia prevádzky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Metódy strojového určenia v prostredí e-trhoviska
  Mišota Branislav ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.169-172
  e-trhovisko genetické algoritmy e-market readers genetic algorithms
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. A Solve Hydrothermal Coordination Problem by Using Genetic Algorithm and Mixed-Integer Nonlinear Programming
  Šulek Peter ; V170 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 12, mimoriadne číslo (2012), s.online, s. [5]
  genetic algorithms genetické algoritmy hybrid optimization hybridná optimalizácia hydroplant hydro-termo koordinačný problém hydro-thermal coordination problem mixed-integer nonlinear programming peak shaving method peak shaving metóda vodná elektráreň zmiešané celočíselné nelineárne programovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Riešenie hydrotermo koordinácie pomocou hybridnej optimalizácie.
  Šulek Peter ; V170 
  Energetika . Roč. 62, č. 4 (2012), s.201-206
  genetic algorithm genetické algoritmy hybrid optimization hybridná optimalizácia hydro power plant hydrotermo koordinačný problém hydrothermal coordination problem mixed-integer nonlinear programming peak shaving method peak shaving metóda vodná elektráreň zmiešané celočíselné nelineárne programovanie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. A Hydro Power System Operation Using Genetic Algorithms And Mixed-Integer Nonlinear Programming.
  Šulek Peter ; V170 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 20, No. 1 (2012), s.1-9
  genetic algorithm genetické algoritmy hybrid optimization hybridná optimalizácia hydro power plant hydrotermo koordinačný problém hydrothermal coordination problem mixed-integer nonlinear programming peak shaving method peak shaving metóda vodná elektráreň zmiešané celočíselné nelineárne programovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.