Search results

 1. Faktory účinnosti mestskej hromadnej dopravy
  Balkó Gabriella ; V120 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 413-418
  hromadná doprava účinnosť doprava a mesto prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo v historických centrách miest
  Bezák Bystrík ; V120  Balkó Gabriella ; V120
  Bardkontakt 2014 : . [1] s.
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 3. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo
  Bezák Bystrík ; V120 
  Bardkontakt 2014 : . S. 67-76
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Hodnotenie systému osobnej dopravy
  Bezák Bystrík ; V120 
  RDIT 2013 [elektronický zdroj] : . s.56-59
  assessment doprava a mesto hodnotenie infrastructure infraštruktúra system systém transport urban solution
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Námestie Ľ. Štúra v Modre z pohľadu študentov fakulty architektúry
  Sopirová Alžbeta ; A6160 
  Pezinok - Modra rekonštrukcia námestia : . s.26-29
  Námestie Ľ.Štúra Modra doprava a mesto
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 6. Uzly a línie integrovanej dopravy v štruktúre mesta. Junctions and lines of integrated transport in town structure
  Vitková Ľubica ; A6160 
  6. Fórum koľajovej dopravy. 6th Forum of Rail Transport : . s.60-63
  doprava a mesto uzly
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Doprava v centre Drážďan Transportation in the centre of Dresden
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Urbanita . Roč.22, č.2 (2010), s.50-51
  doprava a mesto urbanizmus
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Zelený urbanizmus
  Pifko Henrich ; A2120 
  Solárne mestá : . s.79-84
  urbanizmus doprava a mesto efektívnosť
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  AEF
  article

  article

 9. Dopravno-urbanistické aspekty využitia mestského a krajinného územia
  Bezák Bystrík ; V120  Neumannová Miroslava ; V120 Ondrovič Milan ; V120
  Městské inženýrství Karlovy Vary 2010: Bylo tady město, krajina... : . s.41-51
  Deľba prepravnej práce doprava a mesto modal split traffic prognosis urban landscape urbánna krajina
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Plusy a mínusy Pluses and minuses
  Jakušová Martina  Kováč Bohumil ; A6160
  Urbanita . Roč.22, č.2 (2010), s.72-75
  doprava a mesto doprava
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article