Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus2037 azn^"
 1. Humanizácia životného prostredia a vzdelávania na technických univerzitách. : Vedecký seminár./Bratislava,Slovenská republika,12.9.2000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 161 s
  ISBN 80-227-1386-4
  životné prostredie odborné vzdelávanie vysokoškolské vzdelávanie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  SVF0200
  book

  book

 2. Towards a framework in OFL : A manual / Towards a framework in open flexible learning
  B.m. : REREAL, 2000 . - 372 s
  ISBN 3-9501318-0-9
  odborné vzdelávanie vzdelávacie systémy
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 3. The learning society and the water-environment = La société cognitive et les problémes de ľeau : Proceedings of the international symposium, Paris, France 2.-4.6.1999
  Luxemburg : European Communities Publ., 2000 . - 13,512 p.
  ISBN 92-828-8308-6
  odborné vzdelávanie vodné prostredie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Teaching and learning towards the learning society
  (Brusel) : Eurounion, [1998] . - 99 s
  Európska únia informačná spoločnosť odborné vzdelávanie
  zborník
  book

  book

 5. Advances in control education 1997. A proceedings volume from the 4th IFAC symposium : ACE 97.Istanbul, Turkey. 14.- 16. July 1997
  Verde Cristina 
  B.m. : Int. Federation of Automatic Control, 1998 . - 333 s
  ISBN 0-08-042591-7
  ASR automatizácia automatizované systémy riadenia odborné vzdelávanie
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Software engineering education symposium : SEES 98. Poznaň, Poland. 18.- 20. Nov. 1998
  Klint Paul (Compiler)  Nawrocki Jerzy R. (Compiler)
  Poznaň : Scientific Publ. OWN, 1998 . - 282 s
  ISBN 83-85481-99-0
  programovanie softvérové inžinierstvo odborné vzdelávanie vyučovacie metódy
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Professional improvement for management of administracion : Proceedings. Kočovce, Slovakia. 19,- 22. Apr. 1998
  Žilina : Žilinská univerzita, 1998 . - 130 s
  ISBN 80-7100-535-5
  odborné vzdelávanie administratíva
  zborník
  book

  book

 8. Development of materials science in research and education : Book of abstracts : Konf. DMS - RE '97, Kočovce, SR, 9.- 11. June 1997 / Edit. Barančok,D.;Edit. Vajda,J
  Barančok Drahoslav (Compiler) ; E150  Vajda Ján (Compiler) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 46 s
  náuka o materiáloch odborné vzdelávanie výskumy
  zborník
  book

  book

 9. Automatizace - výuka, výzkum a praxe. setkání kateder automatizace ´96 : Odborný seminář. Cikháj, CZ. 10.- 12. Sep. 1996
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1996 . - 157 s
  ASR automatizované systémy riadenia automatizácia odborné vzdelávanie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Advances in control education 1994 : ACE 94. Tokyo, Japan. 1.- 2. Aug. 1994
  Ichikawa Atsunohu (Compiler)  Futura Katsuhida (Compiler)
  B.m. : Int. Federation of Automatic Control, 1995 . - 306 s
  ISBN 0-08-042230-6
  ASR automatizované systémy riadenia automatizácia odborné vzdelávanie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book