Search results

 1. Etické správanie žiakov v škole v súvislosti s alkoholom
  Lovecká Mária ; M  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 56 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects voľný čas prevencia závislosť alkohol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza príčin a následkov technických nehôd
  Polák Tomáš ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 75 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety business prevencia riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89918
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Problém agresívneho správania žiakov na stredných školách a možnosti ich eliminácie
  Fialová Dušana ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 85 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education výchova škola šikanovanie prevencia agresivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81022
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Brachiálna agresia študentov - stredoškolákov vo vyučovacom procese : Diplomová práca
  Kissová Jana  Kováčová Barbora (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  prevencia agresor šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67365
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Výchovné problémy na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Dubravická Beáta  Kostelník Ján (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  prevencia agresivita poruchy správania učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68208
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Kuňáková Martina  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 87 s., CD-ROM
  prevencia agresor šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67416
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Katrena Martin  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  agresor prevencia škola šikanovanie komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67595
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Mikšovský Stanislav  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  prevencia šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67558
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Prevencia drogových závislostí žiakov stredných škôl
  Marek Peter  Hlavatý Rastislav (Thesis advisor) ; M340
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  prevencia drogy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58773
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Problematika šikanovania na školách
  Fodor Rastislav  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  agresivita šikanovanie prevencia škola diagnostics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book