Search results

 1. Príspevok k metódam a algoritmom automatického generovania funkčných testov procesorov
  Hudec Ján ; I100  Gramatová Elena (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  genetic algorithm verification testing test generation genetický algoritmus generovanie testov verifikácia testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77272
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book