Search results

 1. Programová podpora správy technických prostriedkov
  Ondrášek Maroš ; I100  Čičák Pavel (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 96 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks GIS GIS technické prostriedky GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74777
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  book

  book

 2. Modelovanie priestorových javov, vzťahov a interakcií
  Antal Andrej  Mrázik Augustín (xxx)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  FIIT ; . - 66 s
  GIS GIS objektovo orientované programovanie GIS GIS softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57312
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Využitie GIS vo vizualizácií hydrologických dát
  Koperdák Marek ; I  Galbavý Miroslav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 93 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering GIS GIS hydrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Modelovanie predpokladaných prameňov vodných tokov na základe DMR v prostredí GIS
  Urban Marián  Ďuračiová Renata (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography modeling modelovanie vodný tok GIS GIS water flow GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51935
  diplomová práca
  book

  book

 5. Analýza priestorových údajov používaných v krízových situáciách
  Daňová Kristína ; V130  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography krízový manažment GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62720
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh informačného systému geokinematických parametrov strednej Európy
  Tomaníková Zuzana  Hefty Ján (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography databáza database GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51910
  diplomová práca
  book

  book