Search results

 1. Vyhľadávanie zdrojov geopriestorových informácií prostredníctvom internetu : Dizertačná práca
  Kliment Tomáš  Bučko Ernest (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 172 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76748
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Modelovanie povodňovej vlny pre návrh protipovodňových opatrení : Dizertačná práca
  Danko Michal  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 161 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73611
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book