Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21 ask^"
 1. Tuhé látky
  Múčka Viliam 
  2. vyd
  Praha : ČVUT, 2004 . - 122 s
  ISBN 80-01-02921-2
  fyzika tuhých látok molekulárne vlastnosti chémia tuhých látok kryštalografia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Vybrané kapitoly z fyziky tuhých látok : Numerické cvičenia / [aut.]Jozef Zrník, Peter Makroczy
  Zrník Jozef  Makroczy Peter
  1.vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, [1993] . - 50 s
  ISBN 80-7099-215-8
  fyzika tuhých látok
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF7100
  book

  book

 3. Elektronika materiálov : Návody na cvičenia / [aut.] Donoval,Daniel
  Donoval Daniel ; E030 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 124 s
  ISBN 80-227-0048-7
  fyzika polovodičov Mikroelektronika fyzika tuhých látok
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI38200
  book

  book

 4. Speciální praktikum. Fyzika pevných látek : Pro Jadrovou a fyzik.inž. F ČVUT / [aut.]Anna Koňáková, Bruno Sopko
  Sopko Bruno  Koňáková Anna
  1.vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1986 . - 132 s
  fyzika tuhých látok
  skriptá
  book

  book

 5. Fyzika 2 : Elektromagnetizmus, kmitání a vlnění, optika, kvantová fyzika, atómová fyzika a fyzika pevných látek / [aut.]Miroslav Liška, Ivan Šantavý
  Líška Miroslav  Šantavý Ivan
  2.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1984 . - 296 s
  fyzika elektromagnetizmus kmitanie Vlnenie optika fyzika kvantová Fyzika atómová fyzika tuhých látok
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 6. Základy fyziky pevných látek : Pro jader.a fyzik.inž. F ČVUT / [aut.]Helmar Frank
  Frank Helmar 
  1.vyd.
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1984 . - 230 s
  fyzika tuhých látok
  skriptá
  book

  book

 7. Fyzika pevných látek 2 / [aut.]Lubomír Sodomka
  Sodomka Lubomír 
  1.vyd.
  Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1982 . - 132 s
  fyzika tuhých látok
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 8. Fyzika pevných látek 1 / [aut.]Lubomír Sodomka
  Sodomka Lubomír 
  1.vyd.
  Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 1982 . - 115 s
  fyzika tuhých látok
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 9. Fyzika tuhých látok : Návody na cvičenia. Spektroskopické metódy / [aut.]Ondrej Foltín
  Foltin Ondrej ; E150 
  1.vyd., 1.dotlač
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1981 . - 107 s
  fyzika tuhých látok metódy spektroskopické spektroskopia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6010
  book

  book

 10. Základné pojmy fyziky tuhých látok : Kryštálová mriežka / [aut.]Václav Frei
  Frei Václav 
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975 . - 88 s
  fyzika tuhých látok
  skriptá
  book

  book