Search results

 1. Štúdium elektrónovej korelácie v kondenzovaných systémoch metódou kvantového Monte Carla : V. odb. 11-22-9. Obhajoba 03.07.2001
  Bokes Peter ; E060  Štich Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 62 s
  fyzika kondenzačných látok a akustika elektrónová štruktúra tuhých látok fyzika tuhých látok Metódy Monte-Carlo
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Characterization of electrical properties of Schottky structures supported by modelling and simulation = Charakteristika elektro fyzikálnych vlastností Schottkyho štruktúr podporená modelovaním a simuláciou : Dok.diz.práca. Dát. obhaj. 15.12.1998, Č.ved.odb.: 26-11-9
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 131 s
  fyzika tuhých látok simulácia modelovanie fyzika polovodičov polovodičové štruktúry Schottkyho štruktúry
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Štúdium elektrických vlastností a štruktúry časticového kompozitného materiálu Cu/grafit : Diz.práca : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Kováčik,Jaroslav, Ing.; Škol. Bielek,Jozef
  Kováčik Jaroslav  Bielek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - Nestr Autoref.1996
  kompozitné materiály fyzika tuhých látok perkolácia materiálové inžinierstvo
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Thermal degradation of ZnO/InP interfaces: heteroepitaxial growth of precipitated indium on InP {111} planes = Tepelná degradácia rozhraní ZnO/InP" preferovaný rast precipitovaného india na rovinách InP {111} : Diz.práca : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Kečkéš,Jozef, Ing.; Škol. Červeň,Ivan
  Kečkéš Jozef  Červeň Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 81 s Autoref.1996, 23 s
  tepelná degradácia fyzika tuhých látok fyzika polovodičov polovodičové štruktúry epitaxiálny rast tenké vrstvy fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Príspevok k metódam merania, spracovania a vyhodnotenia Augerových spektier : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 28.02.1996 / [aut.] Tomek,Stanislav, Ing.; Škol. Liday,Jozef
  Tomek Stanislav  Liday Jozef (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 84 s Autoref.1995, 14 s
  Augerov efekt Augerové spektrá augerova elektrónová spektroskopia AES fyzika tuhých látok fyzika povrchov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Príspevok k štúdiu GaAs a jeho homológov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Benkovský,Ivan, Ing.; Škol. Veselý,Marian;Konzult.špec. Boča,Roman
  Benkovský Ivan  Veselý Marián (Thesis advisor) ; E030 Boča Roman (Thesis advisor) ; C2190
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 126 s Autoref.1995, 22 s
  elektronika a vákuová technika fyzika tuhých látok fyzika tenkých vrstiev polovodičové štruktúry fotoelektrónová spektroskopia polovodiče GaAs
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Hĺbková rozlišovacia schopnosť v SIMS analýze : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 19.09.1995 / [aut.] Kocanda,Jozef, Ing.; Škol. Veselý,Marian
  Kocanda Jozef  Veselý Marián (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 87 s Autoref.1995, 17 s
  fyzika tuhých látok materiálové inžinierstvo hmotnostná spektroskopia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Dopovacie procesy v CVD epitaxii kremíka : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 28.11.1994 / [aut.] Halaj,Ján, Ing.; Škol. Bárta,řtefan
  Halaj Ján  Barta Štefan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 105 s Autoref.1994, 20 s
  fyzika kondenzačných látok a akustika fyzika tuhých látok epitaxné vrstvy fyzikálne modelovanie fyzika polovodičov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Modelovanie a simulácia vybraných vlastností polovodičových štruktúr : Kand.práca : Obh. 8.12.1994 / [aut.] Hromcová,Jana, Ing.; Škol. Donoval,Daniel
  Hromcová Jana  Donoval Daniel (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 87 s Autoref.1994, 20 s
  fyzika tuhých látok Simulátory DEVSIM fyzikálne modelovanie fyzika polovodičov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Mössbauerova spektroskopia v materiálovom výskume : Dokt.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 30.06.1994 / [aut.] Sitek,Jozef
  Sitek Jozef ; E060 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 212 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika materiálové inžinierstvo fyzika tuhých látok
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book