Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21 ddz^"
 1. Štúdium elektrónovej korelácie v kondenzovaných systémoch metódou kvantového Monte Carla : V. odb. 11-22-9. Obhajoba 03.07.2001
  Bokes Peter ; E060  Štich Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 62 s
  fyzika kondenzačných látok a akustika elektrónová štruktúra tuhých látok fyzika tuhých látok Metódy Monte-Carlo
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Characterization of electrical properties of Schottky structures supported by modelling and simulation = Charakteristika elektro fyzikálnych vlastností Schottkyho štruktúr podporená modelovaním a simuláciou : Dok.diz.práca. Dát. obhaj. 15.12.1998, Č.ved.odb.: 26-11-9
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 131 s
  fyzika tuhých látok simulácia modelovanie fyzika polovodičov polovodičové štruktúry Schottkyho štruktúry
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Thermal degradation of ZnO/InP interfaces: heteroepitaxial growth of precipitated indium on InP {111} planes = Tepelná degradácia rozhraní ZnO/InP" preferovaný rast precipitovaného india na rovinách InP {111} : Diz.práca : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Kečkéš,Jozef, Ing.; Škol. Červeň,Ivan
  Kečkéš Jozef  Červeň Ivan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 81 s Autoref.1996, 23 s
  tepelná degradácia fyzika tuhých látok fyzika polovodičov polovodičové štruktúry epitaxiálny rast tenké vrstvy fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Štúdium elektrických vlastností a štruktúry časticového kompozitného materiálu Cu/grafit : Diz.práca : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Kováčik,Jaroslav, Ing.; Škol. Bielek,Jozef
  Kováčik Jaroslav  Bielek Jozef (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - Nestr Autoref.1996
  kompozitné materiály fyzika tuhých látok perkolácia materiálové inžinierstvo
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Príspevok k metódam merania, spracovania a vyhodnotenia Augerových spektier : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 28.02.1996 / [aut.] Tomek,Stanislav, Ing.; Škol. Liday,Jozef
  Tomek Stanislav  Liday Jozef (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 84 s Autoref.1995, 14 s
  Augerov efekt Augerové spektrá augerova elektrónová spektroskopia AES fyzika tuhých látok fyzika povrchov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Príspevok k štúdiu GaAs a jeho homológov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Benkovský,Ivan, Ing.; Škol. Veselý,Marian;Konzult.špec. Boča,Roman
  Benkovský Ivan  Veselý Marián (Thesis advisor) ; E030 Boča Roman (Thesis advisor) ; C2190
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 126 s Autoref.1995, 22 s
  elektronika a vákuová technika fyzika tuhých látok fyzika tenkých vrstiev polovodičové štruktúry fotoelektrónová spektroskopia polovodiče GaAs
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Hĺbková rozlišovacia schopnosť v SIMS analýze : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 19.09.1995 / [aut.] Kocanda,Jozef, Ing.; Škol. Veselý,Marian
  Kocanda Jozef  Veselý Marián (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 87 s Autoref.1995, 17 s
  fyzika tuhých látok materiálové inžinierstvo hmotnostná spektroskopia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Dopovacie procesy v CVD epitaxii kremíka : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 28.11.1994 / [aut.] Halaj,Ján, Ing.; Škol. Bárta,řtefan
  Halaj Ján  Barta Štefan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 105 s Autoref.1994, 20 s
  fyzika kondenzačných látok a akustika fyzika tuhých látok epitaxné vrstvy fyzikálne modelovanie fyzika polovodičov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Modelovanie a simulácia vybraných vlastností polovodičových štruktúr : Kand.práca : Obh. 8.12.1994 / [aut.] Hromcová,Jana, Ing.; Škol. Donoval,Daniel
  Hromcová Jana  Donoval Daniel (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1994 . - 87 s Autoref.1994, 20 s
  fyzika tuhých látok Simulátory DEVSIM fyzikálne modelovanie fyzika polovodičov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Mössbauerova spektroskopia v materiálovom výskume : Dokt.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 30.06.1994 / [aut.] Sitek,Jozef
  Sitek Jozef ; E060 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 212 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika materiálové inžinierstvo fyzika tuhých látok
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book