Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21 dhp^"
 1. Methods in computational solid state physics : Habil.práca : Obh. 12.03.1996 / [aut.] Ballo,Peter
  Ballo Peter ; E060 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 103 s
  molekulárna dynamika fyzika tuhých látok účinky žiarenia
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Modelovanie a simulácia elektrických vlastností polovodičových štruktúr : Habil.práca : Obh. 12.04.1994 / [aut.] Donoval,Daniel, Doc.Ing.,CSc
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 48 s
  Mikroelektronika fyzika tuhých látok DEVSIM epitaxia Schottkyho štruktúry
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Elektrofyzikálne parametre kremíka po pôsobení neutrónov : Habil.práca : Obh. 12.04.1994 / [aut.] Mudroň,Ján
  Mudroň Ján 
  Liptovský Mikuláš : Vysoká vojenská technická škola, 1993 . - 82 s : príl
  fyzika polovodičov fyzika tuhých látok
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Mössbauer spectroscopy applied to metallic glasses = Mössbauerova spektroskopia v kovových sklách : Habilitačná práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 27.10.1992 / [aut.] Miglierini,Marcel
  Miglierini Marcel ; E060 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1991 . - 231 s
  fyzika tuhých látok fyzika kondenzovaných látok kovové sklá
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book